פרשת שבוע

דבר פשרת וישלח בעברית

ט״ז בכסלו ה׳תשפ״א

דבר פרשת ויצא באנגלית

י׳ בכסלו ה׳תשפ״א

דבר פרשת ויצא בעברית

י׳ בכסלו ה׳תשפ״א

דבר פרשת תולדות באנגלית

ג׳ בכסלו ה׳תשפ״א

דבר פרשת תולדות בעברית

ג׳ בכסלו ה׳תשפ״א

חיי שרה באנגלית

כ״ד במרחשון ה׳תשפ״א

פרשת חיי שרה בעברית

כ״ד במרחשון ה׳תשפ״א

דבר פרשת וירא באנגלית

י״ח במרחשון ה׳תשפ״א

דבר פרשת וירא בעברית

י״ח במרחשון ה׳תשפ״א

דבר פרשת לך לך באנגלית

ט׳ במרחשון ה׳תשפ״א