פרשת שבוע

דבר פרשת פנחס באנגלית

ט״ז בתמוז ה׳תש״פ

דבר פרשת פנחס בעברית

ט״ז בתמוז ה׳תש״פ

דבר פרשת בלק באנגלית

י׳ בתמוז ה׳תש״פ

דבר פרשת בלק

י׳ בתמוז ה׳תש״פ

דבר פרשת חקת באנגלית

ג׳ בתמוז ה׳תש״פ

דבר פרשת חקת בעברית

ג׳ בתמוז ה׳תש״פ

דבר פרשת קרח באנגלית

כ״ד בסיון ה׳תש״פ

דבר פרשת קרח בעברית

כ״ד בסיון ה׳תש״פ

דבר פרשת שלח באנגלית

י״ח בסיון ה׳תש״פ

דבר פרשת שלח בעברית

י״ח בסיון ה׳תש״פ