פרשת שבוע

פרשת שמות בעברית

כ״ג בטבת ה׳תשפ״א

פרשת ויחי באנגלית

ט״ז בטבת ה׳תשפ״א

פרשת ויחי בעברית

ט״ז בטבת ה׳תשפ״א

ויגש באנגלית

ח׳ בטבת ה׳תשפ״א

פרשת ויגש בעברית

ח׳ בטבת ה׳תשפ״א

פרשת מקץ באנגלית

ב׳ בטבת ה׳תשפ״א

דבר פרשת מקץ בעברית

ב׳ בטבת ה׳תשפ״א

דבר פרשת וישב באנגלית

כ״ה בכסלו ה׳תשפ״א

דבר פרשת וישב בעברית

כ״ד בכסלו ה׳תשפ״א

דבר פרשת וישלח באנגלית

ט״ז בכסלו ה׳תשפ״א