פרשת שבוע

פרשת שופטים בעברית

ב׳ באלול ה׳תשפ״א

פרשת ראה באנגלית

כ״ו באב ה׳תשפ״א

פרשת ראה בעברית

כ״ו באב ה׳תשפ״א

פרשת עקב באנגלית

י״ח באב ה׳תשפ״א

פרשת עקב בעברית

י״ח באב ה׳תשפ״א

פרשת ואתחנן באנגלית

י״ג באב ה׳תשפ״א

פרשת ואתחנן בעברית

י״ג באב ה׳תשפ״א

פרשת דברים באנגלית

ו׳ באב ה׳תשפ״א

פרשת דברים באנגלית

ו׳ באב ה׳תשפ״א

פרשת דברים באנגלית

ו׳ באב ה׳תשפ״א