פרשת שבוע

דבר פרשת כי תבוא באנגלית

י״ט באלול ה׳תשע״ח

דבר פרשת כי תבוא בעברית

י״ט באלול ה׳תשע״ח

דבר פרשת כי תצא באנגלית

י״ג באלול ה׳תשע״ח

דבר פרשת כי תצא בעברית

י״ב באלול ה׳תשע״ח

דבר פרשת שופטים באנגלית

ה׳ באלול ה׳תשע״ח

דבר פרשת שופטים בעברית

ה׳ באלול ה׳תשע״ח

דבר פרשת ראה באנגלית

כ״ז באב ה׳תשע״ח

דבר פרשת ראה בעברית

כ״ז באב ה׳תשע״ח

דבר הפרשה בעברית

כ״א באב ה׳תשע״ח

דבר הפרשה באנגלית

כ״א באב ה׳תשע״ח