גלריות

מבצע לימוד ושינון מחוץ לכותלי הת”ת

ח׳ בשבט ה׳תשע״ד

471 ימים בחודש אחד!

11.321 שעות “אבודות” נצברו ע”י מצטייני ת”ת “פרי תואר”

במשך חודש אחד! מחוץ לכתלי הת”ת.

מאז ומתמיד חונכנו על חשיבות הזמן ומעלתה של כל דקה פנויה, אותה אפשר לנצל ולנתב לאפיקים ערכיים. תלמידי ת”ת “פרי תואר” יישמו את זה בפועל וחוו מקרוב את ערכו של כל רגע.

חנוכת בית המדרש “חזון יוסף” ע”ש מרן זצוקלל”ה

כ״ב בטבת ה׳תשע״ד

תכונה רבה נרשמת בימים אלו בעיר אלעד לקראת חנוכת בית המדרש “חזון יוסף” על שם מורינו ורבינו עטרת ראשינו מרן רבי עובדיה יוסף זצוק”ל, בית המדרש הינו נדבך חדש שנחנך בישיבה הקטנה “אורחות יהודה”, בית המדרש יחנך על ידי בנו …

טיול לצפון

ב׳ במרחשוון ה׳תשע״ג

כיתות לימוד

א׳ במרחשוון ה׳תשע״ג

ביקור המרא דאתרא בת”ת

א׳ במרחשוון ה׳תשע״ג

בניין הת”ת

א׳ במרחשוון ה׳תשע״ג