פרשת שבוע

פרשת מצורע תשע”ג

א׳ באייר ה׳תשע״ג

פרשת שמיני – תשע”ג

כ״ד בניסן ה׳תשע״ג

פרשת צו (שבת הגדול) תשע”ג

י׳ בניסן ה׳תשע״ג

פרשת ויקרא תשע”ג

ד׳ בניסן ה׳תשע״ג

פרשת ויקהל פקודי-תשע”ג

כ״ה באדר ה׳תשע״ג

אֵלּה פְקוּדֵי הַמּשְכּן מִּשְכַּן הָּעֵדֻת אֲשֶּר פֻּקַּד עַל פּי משֶּה עֲבדַת
הַלְוִּים בְּיַד אִּיתָּמָּר בּן אַהֲרן הַכּהֵן:
והקשו בפירוש בעלי התוספות על שמות פרק לח פסוק כא אלה פקודי המשכן משכן
העדות. העולם מקשים למה כתב שני פעמים משכן משכן. וי”ל פי’ משכן ממושכן בעוננו. וכו’
ע”כ.

פרשת כי תשא תשע”ג

י״ח באדר ה׳תשע״ג

פרשת תצווה-תשע”ג

י״א באדר ה׳תשע״ג

פרשת תרומה תשע”ג

ג׳ באדר ה׳תשע״ג

פרשת משפטים תשע”ג

ל׳ בשבט ה׳תשע״ג

פרשת יתרו התשע”ג

כ״ז בשבט ה׳תשע״ג

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68