פרשת שבוע

Parashat Miketz

כ״ט בכסלו ה׳תשע״ז

דבר פרשת מקץ בעברית

כ״ט בכסלו ה׳תשע״ז

Parashat Vayeishev

כ״ב בכסלו ה׳תשע״ז

דבר פרשת וישב

כ״ב בכסלו ה׳תשע״ז

דבר פרשת וישלח באנגלית

ט״ו בכסלו ה׳תשע״ז

דבר פרשת וישלח באנגלית

ט״ו בכסלו ה׳תשע״ז

דבר פרשת וישלח באנגלית

ט״ו בכסלו ה׳תשע״ז

דבר פרשת וישלח

י״ד בכסלו ה׳תשע״ז

Parashat Vayetzei

ח׳ בכסלו ה׳תשע״ז

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75