פרשת שבוע

דבר פרשת ויגש באנגלית

ג׳ בטבת ה׳תשע״ח

דבר פרשת ויגש בעברית

ג׳ בטבת ה׳תשע״ח

דבר פרשת מקץ וחנוכה בעברית

כ״ו בכסלו ה׳תשע״ח

דבר פרשת וישב באנגלית

י״ט בכסלו ה׳תשע״ח

דבר פרשת וישב בעברית

י״ט בכסלו ה׳תשע״ח

דבר פרשת וישלח באנגלית

י״ג בכסלו ה׳תשע״ח

דבר פרשת וישלח בעברית

י״ב בכסלו ה׳תשע״ח

דבר פרשת ויצא באנגלית

ו׳ בכסלו ה׳תשע״ח

דבר פרשת ויצא בעברית

ו׳ בכסלו ה׳תשע״ח

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76