פרשת שבוע

דבר פרשת במדבר באנגלית

ג׳ בסיון ה׳תשע״ח

דבר פרשת בחוקתי באנגלית

כ״ה באייר ה׳תשע״ח

דבר פרשת בחוקתי בעברית

כ״ה באייר ה׳תשע״ח

דבר פרשת בהר באנגלית

י״ח באייר ה׳תשע״ח

דבר פרשת בהר בעברית

י״ח באייר ה׳תשע״ח

דבר פרשת אמור באנגלית

י״א באייר ה׳תשע״ח

דבר פרשת אמור בעברית

י״א באייר ה׳תשע״ח

דבר פרשת קדושים באנגלית

ד׳ באייר ה׳תשע״ח

דבר פרשת קדושים בעברית

ד׳ באייר ה׳תשע״ח

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76