פרשת שבוע

דבר פרשת בראשית בעברית

כ״ה בתשרי ה׳תשע״ט

דבר שבת שובה באנגלית

ד׳ בתשרי ה׳תשע״ט

דבר שבת שובה בעברית

ד׳ בתשרי ה׳תשע״ט

דבר פרשת נצבים בעברית

כ״ה באלול ה׳תשע״ח

דבר פרשת נצבים באנגלית

כ״ה באלול ה׳תשע״ח

דבר פרשת כי תבוא באנגלית

י״ט באלול ה׳תשע״ח

דבר פרשת כי תבוא בעברית

י״ט באלול ה׳תשע״ח

דבר פרשת כי תצא באנגלית

י״ג באלול ה׳תשע״ח

דבר פרשת כי תצא בעברית

י״ב באלול ה׳תשע״ח

דבר פרשת שופטים באנגלית

ה׳ באלול ה׳תשע״ח

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75