פרשת שבוע

דבר פרשת וישלח בעברית

י״ד בכסלו ה׳תש״פ

דבר פרשת ויצא באנגלית

ז׳ בכסלו ה׳תש״פ

דבר פרשת ויצא בעברית

ז׳ בכסלו ה׳תש״פ

דבר פרשת ויצא בעברית

ז׳ בכסלו ה׳תש״פ

דבר פרשת תולדות באנגלית

ל׳ במרחשון ה׳תש״פ

דבר פרשת תולדות בעברית

ל׳ במרחשון ה׳תש״פ

דבר פרשת חיי שרה באנגלית

כ״ג במרחשון ה׳תש״פ

דבר פרשת חיי שרה בעברית

כ״ג במרחשון ה׳תש״פ

דבר פרשת וירא באנגלית

ט״ז במרחשון ה׳תש״פ

דבר פרשת וירא בעברית

ט״ז במרחשון ה׳תש״פ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76