פרשת שבוע

דבר פרשת בראשית באנגלית

כ״ה בתשרי ה׳תש״פ

דבר פרשת בראשית בעברית

כ״ה בתשרי ה׳תש״פ

דבר חג סוכות בעברית

י״ח בתשרי ה׳תש״פ

דבר שבת שובה באנגלית

ד׳ בתשרי ה׳תש״פ

דבר פרשת נצבים ור”ה בעברית

כ״ה באלול ה׳תשע״ט

כי תבוא באנגלית

י״ט באלול ה׳תשע״ט

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75