פרשת שבוע

דבר פרשת אמור באנגלית

י״ג באייר ה׳תש״פ

דבר פרשת אמור בעברית

י״ג באייר ה׳תש״פ

דבר פרשת קדושים באנגלית

ו׳ באייר ה׳תש״פ

דבר פרשת קדושים בעברית

ו׳ באייר ה׳תש״פ

דבר פרשת מצורע באנגלית

כ״ט בניסן ה׳תש״פ

דבר פרשת מצורע בעברית

כ״ח בניסן ה׳תש״פ

דבר פרשת ויקרא באנגלית

א׳ בניסן ה׳תש״פ

דבר פרשת ויקרא בעברית

א׳ בניסן ה׳תש״פ

דבר פרשת ויקהל בעברית

כ״ג באדר ה׳תש״פ

דבר פרשת ויקהל באנגלת

כ״ג באדר ה׳תש״פ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75