פרשת שבוע

דבר פרשת וישב באנגלית

כ״ה בכסלו ה׳תשפ״א

דבר פרשת וישב בעברית

כ״ד בכסלו ה׳תשפ״א

דבר פרשת וישלח באנגלית

ט״ז בכסלו ה׳תשפ״א

דבר פשרת וישלח בעברית

ט״ז בכסלו ה׳תשפ״א

דבר פרשת ויצא באנגלית

י׳ בכסלו ה׳תשפ״א

דבר פרשת ויצא בעברית

י׳ בכסלו ה׳תשפ״א

דבר פרשת תולדות באנגלית

ג׳ בכסלו ה׳תשפ״א

דבר פרשת תולדות בעברית

ג׳ בכסלו ה׳תשפ״א

חיי שרה באנגלית

כ״ד במרחשון ה׳תשפ״א

פרשת חיי שרה בעברית

כ״ד במרחשון ה׳תשפ״א

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75