תלמוד תורה פרי תואר

אחת המסגרות המפוארות המיועדות לבני אברכים, קרויה על שם ספרו של רבנו חיים בן עטר זיע”א, בעל אור החיים הקדוש – “פרי תואר”. בת”ת מתחנכים מאות ילדי חמד מבני התורה הספרדים – החפצים לגדל את בניהם באווירה ישיבתית על כל המשתמע מכך – לתורה ויראת שמים.

האווירה החופפת על הת”ת, מנהליו, מלמדיו ותלמידיו חולפת כחוט השני לכל אורך שנות הלימודים. החל מה”מכינה לת”ת”, בה מקנים לילדים הרכים את האותיות, כולל הניקוד והקריאה על בוריים, עובר בכיתות הלימודים ועד ל’מכינה לישיבה קטנה’. זו, מיועדת לתלמידי הכיתות הגבוהות בה נלמדים גם התוספות והמפרשים – כדי להקל על מעבר התלמידים אל הישיבות הקטנות מהשורה הראשונה.

תלמוד התורה ידוע בדרכים המקוריות אותן הוא מוצא כדי להאהיב ולהחדיר את עידוד השינון והרכשת מידות טובות לבני התורה הצעירים המתחנכים בין כתליו – לצד שיחה מוסרית הנמסרת מידי שבוע מפי המנהל, אשר אף חיבר מספר ספרי מוסר והשקפה על פרשת השבוע.

לא אחת, הצליחו תלמידי הת”ת לרגש את מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א, משפיעים רוחניים ובעלי שיעור קומה בעולם הישיבות – שחלקם אף מגיע אישית להאציל מהודו על התלמידים מידי חודש – כאשר בבחינות הנערכות בצל מעונם לעתים קרובות או בבחינות פומביות הנערכות בהשתתפותם, הם משבחים את ידיעותיהם והליכותיהם בקודש.