תלמוד תורה דרך המלך

מאות ילדי חמד – ממשפחות בני תורה, יוצאי הישיבות הקדושות ובנים למשפחות חוזרות בתשובה – קונים תורה ודעת מפי מלמדים מנוסים, בעלי תעודות הסמכה וניסיון דידקטי. אלו פועלים בדרכי נועם להאהיב את לימוד התורה על התלמידים ולהקנות להם אורחות חיים ומידות טובות.

תלמוד התורה התפרסם במבצעים המקוריים לעידוד התלמידים בנושאים הקשורים בכיבוד הורים, בין אדם לחברו, כבוד הזולת, שמירת הלשון ועוד, וב’סיומים’ שעורכים תלמידיו, לעתים קרובות למדי, על פרקים ומסכתות הנלמדים בתלמוד התורה וגם מחוצה לו – כאשר ניתן דגש להקניית כלים מושכלים לכל תלמיד, ללימוד עצמי פורה.

בין כתלי תלמוד התורה “דרך המלך” ניתן למצוא את ‘מרכז הלמידה’ הראשון מסוגו מבין המוסדות התורניים בישראל, לתלמידים מתקשים. בעקבות ההצלחה המרשימה שנחל, הפך מרכז הלמידה למודל לחיקוי בפרויקטים דומים בת”תים נוספים ברחבי הארץ.

בת”ת פועלות גם כתות שילוב, וילדי החינוך המיוחד זוכים בו ליחס לבבי וראוי כשבמהלך השנה הם משולבים בכתות הרגילות.