פרשת שבוע

דבר הפרשה באנגלית

כ״ט באייר ה׳תשע״ז

דבר פרשת במדבר בעברית

כ״ט באייר ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

כ״ב באייר ה׳תשע״ז

דבר פרשת בחוקתי בעברית

כ״ב באייר ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

י״ב באייר ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

י״ב באייר ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

ח׳ באייר ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

ח׳ באייר ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

א׳ באייר ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

א׳ באייר ה׳תשע״ז

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62