פרשת שבוע

דבר הפרשה באנגלית

ח׳ באייר ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

ח׳ באייר ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

א׳ באייר ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

א׳ באייר ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

כ״ה בניסן ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

כ״ד בניסן ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

י׳ בניסן ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

י׳ בניסן ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

ג׳ בניסן ה׳תשע״ז

דבר פרשת ויקרא בעברית

ג׳ בניסן ה׳תשע״ז

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61