פרשת שבוע

דבר הפרשה באנגלית

י״ד בסיון ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

י״ד בסיון ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

ז׳ בסיון ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

ז׳ בסיון ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

כ״ט באייר ה׳תשע״ז

דבר פרשת במדבר בעברית

כ״ט באייר ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

כ״ב באייר ה׳תשע״ז

דבר פרשת בחוקתי בעברית

כ״ב באייר ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

י״ב באייר ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

י״ב באייר ה׳תשע״ז

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61