פרשת שבוע

דבר הפרשה בעברית

ט׳ באלול ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

ג׳ באלול ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

א׳ באלול ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

כ״ו באב ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

כ״ו באב ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

י״ח באב ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

י״ח באב ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

י״א באב ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

י״א באב ה׳תשע״ז

דבר פרשת ואתחנן באנגלית

י״א באב ה׳תשע״ז

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62