פרשת שבוע

דבר יום כיפור באנגלית

ח׳ בתשרי ה׳תשע״ח

יום כיפור בעברית

ח׳ בתשרי ה׳תשע״ח

דבר שבת שובה בעברית

כ״ח באלול ה׳תשע״ז

דבר שבת שובה באנגלית

כ״ח באלול ה׳תשע״ז

דבר שבת שובה בעברית

כ״ז באלול ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

כ״ב באלול ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

כ״ב באלול ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

ט״ז באלול ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

ט״ז באלול ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

ט׳ באלול ה׳תשע״ז

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62