פרשת שבוע

דבר פרשת מקץ וחנוכה בעברית

כ״ו בכסלו ה׳תשע״ח

דבר פרשת וישב באנגלית

י״ט בכסלו ה׳תשע״ח

דבר פרשת וישב בעברית

י״ט בכסלו ה׳תשע״ח

דבר פרשת וישלח באנגלית

י״ג בכסלו ה׳תשע״ח

דבר פרשת וישלח בעברית

י״ב בכסלו ה׳תשע״ח

דבר פרשת ויצא באנגלית

ו׳ בכסלו ה׳תשע״ח

דבר פרשת ויצא בעברית

ו׳ בכסלו ה׳תשע״ח

scr pra, ,uksu, ctbdkh,

כ״ז במרחשון ה׳תשע״ח

דבר פרשת בעברית

כ״ז במרחשון ה׳תשע״ח

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62