פרשת שבוע

דבר פרשת נצבים ור”ה בעברית

כ״ה באלול ה׳תשע״ט

כי תבוא באנגלית

י״ט באלול ה׳תשע״ט

דבר פרשת כי תבוא בעברית

י״ט באלול ה׳תשע״ט

דבר פרשת דברים באנגלית

ז׳ באב ה׳תשע״ט

דבר פרשת דברים בעברית

ז׳ באב ה׳תשע״ט

דבר פרשת מסעי בעברית

כ״ח בתמוז ה׳תשע״ט

דבר פרשת מסעי בעברית

כ״ח בתמוז ה׳תשע״ט

דבר פרשת חקת בעברית

כ״ט בסיון ה׳תשע״ט

דבר פרשת קרח בעברית

כ״ד בסיון ה׳תשע״ט

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62