פרשת שבוע

דבר פרשת נח באנגלית

ג׳ במרחשון ה׳תש״פ

דבר פרשת נח בעברית

ג׳ במרחשון ה׳תש״פ

דבר פרשת בראשית באנגלית

כ״ה בתשרי ה׳תש״פ

דבר פרשת בראשית באנגלית

כ״ה בתשרי ה׳תש״פ

דבר פרשת בראשית בעברית

כ״ה בתשרי ה׳תש״פ

דבר חג סוכות בעברית

י״ח בתשרי ה׳תש״פ

דבר שבת שובה באנגלית

ד׳ בתשרי ה׳תש״פ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62