פרשת שבוע

דבר שבת שובה באנגלית

ד׳ בתשרי ה׳תש״פ

דבר פרשת נצבים ור”ה בעברית

כ״ה באלול ה׳תשע״ט

כי תבוא באנגלית

י״ט באלול ה׳תשע״ט

דבר פרשת כי תבוא בעברית

י״ט באלול ה׳תשע״ט

דבר פרשת דברים באנגלית

ז׳ באב ה׳תשע״ט

דבר פרשת דברים בעברית

ז׳ באב ה׳תשע״ט

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61