פרשת שבוע

דבר פרשת וישב בעברית

כ׳ בכסלו ה׳תש״פ

דבר פרשת ושלח באנגלית

י״ד בכסלו ה׳תש״פ

דבר פרשת וישלח בעברית

י״ד בכסלו ה׳תש״פ

דבר פרשת ויצא באנגלית

ז׳ בכסלו ה׳תש״פ

דבר פרשת ויצא בעברית

ז׳ בכסלו ה׳תש״פ

דבר פרשת ויצא בעברית

ז׳ בכסלו ה׳תש״פ

דבר פרשת תולדות באנגלית

ל׳ במרחשון ה׳תש״פ

דבר פרשת תולדות בעברית

ל׳ במרחשון ה׳תש״פ

דבר פרשת חיי שרה באנגלית

כ״ג במרחשון ה׳תש״פ

דבר פרשת חיי שרה בעברית

כ״ג במרחשון ה׳תש״פ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61