פרשת שבוע

דבר פרשת ויקרא בעברית

א׳ בניסן ה׳תש״פ

דבר פרשת ויקהל בעברית

כ״ג באדר ה׳תש״פ

דבר פרשת ויקהל באנגלת

כ״ג באדר ה׳תש״פ

דבר פרשת כי תשא באנגלית

ט״ז באדר ה׳תש״פ

דבר פרשת כי תשא בעברית

ט״ז באדר ה׳תש״פ

דב פרשת תצוה באנגלית

ט׳ באדר ה׳תש״פ

דבר פרשת תצוה בעברית

ט׳ באדר ה׳תש״פ

דבר פרשת תרומה באנגלית

א׳ באדר ה׳תש״פ

דבר פרשת תרומה בעברית

א׳ באדר ה׳תש״פ

דבר פרשת משפטים באנגלית

כ״ד בשבט ה׳תש״פ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63