פרשת שבוע

פרשת תזריע באנגלית

ג׳ באייר ה׳תשפ״א

פרשת תזריע בעברית

ג׳ באייר ה׳תשפ״א

פרשת שמיני באנגלית

כ״ו בניסן ה׳תשפ״א

פרשת שמיני בעברית

כ״ה בניסן ה׳תשפ״א

שביעי של פסח באנגלית

י״ט בניסן ה׳תשפ״א

שביעי של פסח בעברית

י״ט בניסן ה׳תשפ״א

פרשת צו בעברית

י׳ בניסן ה׳תשפ״א

פרשת צו באנגלית

י׳ בניסן ה׳תשפ״א

פרשת צו בעברית

י׳ בניסן ה׳תשפ״א

פרשת ויקרא באנגלית

ה׳ בניסן ה׳תשפ״א

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61