s-07

סניף רשב”ם 3

גן נורית – בנות

מספר ילדים: כ-30 ילדים בגילאי 3

גננות: גב’ תמי הרוש וגב’ שרה קמר

כתובת: רח’ רשב”ם 3 אלעד

טלפון: 073-2445563

 

גן לילך – בנות

מספר ילדים: כ-30 ילדים בגילאי 5

גננות: גב’ מיכל בובליל וגב’ קטי שריקי

כתובת: רח’ רשב”ם 3 אלעד

טלפון: 073-2445563