סניף יהונתן בן עוזיאל 11

גן בנות 4

מספר ילדים: כ-30 ילדים בגילאי 4

גננות: גב’ מירי מאושר וגב’ נירית בר דוד

כתובת: רח’ יהונתן בן עוזיאל 11 אלעד

טלפון: 073-2445565