סניף אבטליון 21

גן בנים 3

מספר ילדים: כ-30 ילדים בגילאי 3

גננות: גב’ רבקה חדייב וגב’ טובה כהן

כתובת: רח’ אבטליון 21 אלעד

טלפון: 073-2445561

 

גן בנים 5

מספר ילדים: כ-30 ילדים בגילאי 5

גננות: גב’ אורית לוי וגב’ אודליה מימון

כתובת: רח’ אבטליון 21 אלעד

טלפון: 073-2445561