שיעורי תורה

מתוקף תפקידו מוסר הגר”מ מלכא לאורך ימות השנה, שיעורי תורה והרצאות חיזוק בבתי כנסת ברחבי העיר.

בנוסף במסגרת הפעילות השוטפת, דואג מזכיר לשכת הרב לגבש ולפרסם מעת לעת, רשימה עדכנית ובה מועדי ומיקומי שיעורי תורה בבתי כנסת ברחבי העיר. גבאי ועסקני הקהילות כבר יודעים, שכל שיעור חדש שמתווסף או שינוי בשיעור קיים, יש לעדכן את לשכת רב העיר, על מנת שכל מי שחפץ יוכל לקבל לוח זמנים מעודכן.

מאת שיעורים מתקיימים בעיר במהלך השנה, ובזכות פעילות לשכת רב העיר, יכולים התושבים לקבל את המידע המעודכן ולהשתתף כל אחד כפי יכולתו ובהתאם ללוח הזמנים, בשיעור תורה.