רישום לנישואין

בלשכת רב העיר הגר”מ מלכא ניתן לבצע את הליך הרישום לנישואין, אותו אמורים לבצע כל בני זוג הנישאים כדת משה וישראל.

רישום לנישואין יכול להתבצע באם אחד מבני הזוג הינו תושב העיר.

לצורך הרישום יש להביא למזכיר הלשכה:
3 תמונות של כל אחד מבני הזוג
תעודת רווקות של הצד שמחוץ לעיר
תעודות נישואין או כתובה של הורי בן הזוג תושב העיר
אישור על תשלום אגרה במחלקת הגבייה העירונית (הנחה לזכאים: חייל / בחור ישיבה / סטונדט / עולה חדש)
הכלה מתבקשת להביא אישור של מדריכת כלות

תעודת רווקות
לצורך הוצאת התעודה יש להביא:
2 עדים
2 תמונות פספורט
תעודת נישואין או כתובה של ההורים
אישור על תשלום אגרה במחלקת הגבייה העירונית

עבור בן הזוג תושב העיר מונפקת תעודת הרווקות תוך כדי פתיחת התיק לרישום הנישואין

תעודת פנוי (לגרושים)
לצורך הוצאת התעודה יש להביא:
2 תמונות
2 עדים
תעודת גירושין ומעשה בית דין
אישור על תשלום אגרה במחלקת הגבייה העירונית