עלון לשבת

מתוך מטרה לאחד את הציבור וליצור מכנה משותף בין הקהילות השונות והמגוונות בעיר, יזם רב העיר הוצאת עלון שבת היוצא לאור ע”י איגוד הקהילות. בעלון הנושא את השם “קול הקהילה”, מובאים מידי שבת מאמרים בנושאי, הלכה, הגות והשקפה הנכתבים ע”י רבני העיר ורבני הקהילות. בנוסף למאמרים, מובאים דברי תורה ופרפראות לשולחן שבת, בשפה בהירה ושווה לכל נפש. לצד דברי התורה, מתפרסמות סקירות על קהילות, אירועים ונושאים שונים מהנעשה ונשמע בקהילות ברחבי העיר.

העלון משמש כשופרם של הקהילות, הרבנים, הגבאים והעסקנים, וכן של כלל הציבור עצמו, שיכולים להתעדכן בנושאים החשובים באמת, זמני שיעורי תורה, שמחות וכד’.