עירובין

כעיר בהתפתחות, נושא העירוב לשבת נמצא כל העת בפעילות מתמדת. קווי העירוב משתנים מעת לעת ויש צורך לעמוד על המשמר, למען לא יכשלו חלילה תושבי העיר ויוכלו לטלטל בשבת ללא חשש.

מפקחי העירוב העירוניים נמצאים בקשר מתמיד עם הגר”מ מלכא ופועלים בהתאם להנחיותיו בכל הקשור לתחום העירוב.