ספרי הרב

גולת הכותרת מבין הספרים הרבים שחיבר והוציא לאור עולם, הגאון רבי מרדכי מלכא שליט”א, הינה ללא כל ספק סדרת הספרים המונומנטאלית “דרך המלך”. יצירת מופת של ממש שקנתה לה מקום של כבוד בהיכלי התורה בארץ ובעולם.

ספרי השו”ת היוצאים לאור בדרך כלל, עוסקים בדרך כלל בליבון הבעיות ההלכתיות המגיעות אל פתחי הרבנים, אולם כל השקלא וטריא סובבת סביב הספרים והנתונים הנוגעים להלכה למעשה. אין בהם את המקור ותחילת הסוגיה.
לעומת זאת, ספרי הלימוד הישיבתיים בהם כן דנים בגמרא ושיטות הראשונים, אינם מגיעים למסקנה מעשית והלכתית.
נקודת המפתח של סדרת הספרים “דרך המלך” היא הלימוד מהגמרא בראשיתה וכלה בפסק הסופי, בלי לדלג שום שלב באמצע, כך מקבל הלומד את כל היקפה המלא של הסוגיה, מה שיאפשר לו גם להסיק מסקנות משלו.

על הסיבה שהביאה להשקעה הרבה במשך שנים רבות בכתיבת הספרים, הסביר הגר”מ מלכא, כי כשפתח את כולל האברכים לפני 25 שנים, ראה את החוסר הגדול בשיטת הלימוד הזו. אברכים מגיעים מהישיבה היישר מדרך הפלפול העיונית ובעצם אינם יודעים כיצד לגשת לספר הלכה. כל יום מביא בחובו לאברך בעיות ושאלות הלכתיות, וזו בעיה חמורה. לכן קבע הגר”מ מלכא את סדר הלימוד בכולל בצורה של לימוד סוגיה עד למסקנה ההלכתית. תוך מיזוג דרך הלימוד המקובלת מהישיבה יחד עם סדר הלימוד ההלכתי.

עם תחילת דרך הלימוד הזו בכולל, הגיע הגר”מ למסקנה כי זו צריכה להיות נחלת הכלל, שכל צורבא מרבנן שירצה לברר סוגיה הלכתית יוכל לעשות זאת בצורה המקיפה ביותר והתחיל בכתיבת הספר הראשון בסדרה.

עד היום יצאו שבעה כרכים. איסור והיתר, טהרה ושבת. כשההתמקדות היא בסוגיות המעשיות שנוגעות הלכה למעשה לכל אחד בביתו.

השאיפה והמטרה היא שהסדרה תתפרש לכרכים נוספים על כל מסכתות הש”ס לפי סדר סוגיות.

על ההערכה הרבה לסדרת הספרים מצד עולם התורה וההלכה, ניתן ללמוד מהעובדה שהסדרה זכתה למכתבי הסכמה נלהבים מגדולי ישראל ובראשם מנשיא מועצת החכמים מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט”א. ימים מספר לאחר שקיבל לידיו את גיליונות הכרך הראשון, ביקש מרן בשעת לילה מאוחרת מהגר”מ מלכא שימהר להגיע אליו בבוקר, אז הסביר כי הוא כל כך שמח מאופן ההכנה והכתיבה של הספר, ובפרט מההיקף של כל סוגיה שכבר לא יכל להמתין עם נתינת ההסכמה.

גם ביציאת הכרך השני, היה זה בתקופה בה נפטרה הרבנית יוסף ע”ה. באמצע ה’שבעה’ למרות שכידוע היה שבור מאוד, ביקש ממזכירו שכעת יסע להביא את ההסכמה, בכך רצה להביע את הערכתו והוקרתו למפעל החיים הזה של הגאון רבי מרדכי מלכא שליט”א.

הספר הראשון שיצא בהיותו בכולל “חזון איש” על צורת האותיות – “אמרי מרדכי” ח”א עד אות “ו” והשאר בכת”י, מפני שאז התחיל לשמש כראש כולל והתמסר לסוגיות הכולל. היה הנחשון הראשון שעסק במקורות ההלכה לכתיבה הספרדית, ואף לאחרונה הרה”ג דוד יוסף שליט”א שחיבר “הלכה ברורה” בהיותו עוסק בסימן לו’ בצורת האותיות, סיפר למרא דאתרא שהיו לו כשלושים ספרים העוסקים בנידון ולא היה ספר יסודי כמו “אמרי מרדכי” ונעזר בו עד האות “ו”, אך השאר היה חסר.

בהוצאת הספר נגלה מרן הבית יוסף בחלום למרא דאתרא, וכאשר הוגש הספר להסכמתו של מרן הב”י, השיבו שמחכה שנים רבות שכבר יצא הספר לאור.

כמו כן חיבר סדרת ספרים על פסקי הבן איש חי, יצאו לאור כמה חלקים על המועדים ובו מקורות של כל ההלכה בבא”ח, השו”ע כולל פסקי הה”ד, הליכות עולם וחזו”א.

לצפייה בקטלוג ספרי הרב »