כשרות בד”צ אלעד

כחלק מפעילות הגר”מ מלכא לחיזוק חומות הכשרות העיר, הוקמה מערכת הכשרות – בד”צ אלעד שמעניקה פיקוח כשרותי לעסקים בתחום המזון. המערכת המהודרת קנתה לה שם של מערכת שניתן לסמוך עליה ובעלי עסקים מכל החוגים והעדות בעיר מבקשים להתהדר בתעודת הכשרות של בד”צ אלעד בראשות הגר”מ מלכא.

בעל עסק המבקש לקבל תעודת כשרות מגיש בקשה למזכירות הבד”צ ונפגש עם הגר”מ מלכא להצגת מהות העסק. מפקח מומחה מטעם הבד”צ מגיע לעסק ומתרשם מהצרכים הכשרותיים במקום. בהתאם לכך מוגדרות שעות הפעילות של המשגיח הנצרכות למתן ההכשר למהדרין.

התשלום עבור הפיקוח מועבר ע”י בעלי העסקים למזכירות הבד”צ, שמשלמים למשגיחים, זאת כדי למנוע ניגוד עניינים בין בעלי העסק למשגיחים.

למידע נוסף:
מערכת הכשרות
שמאי 13 אלעד
טל: 03-9096601