בית דין לענייני ממונות

לשכת רב העיר מפעילה את בית הדין לענייני ממונות הפועל בשני הרכבי דיינים, על מנת לדון בתביעות שמגישים תושבי העיר בעניינים כספיים.

ראב”ד בית הדין – המרא דאתרא הגר”מ מלכא. אב”ד – הרה”ג הלל הלוי. והדיינים: הרה”ג גבריאל סרוסי, הרה”ג יעקב פופוביץ, הרה”ג הרב חגי גבעון.

תובע המעוניין לברר עניין שבמחלוקת, מגיע ללשכת הרב לפתיחת תיק. יש להגיש בכתב תמצית של הנושא שברצונו להעלות ומזכיר בי”ד קובע תאריך לדיון. עלות פתיחת תיק 250 ₪ כולל 2 דיונים ראשונים. במקרה של תיק שהנתבע מבקש להתדיין בבי”ד אחר, מקבל התובע 150 ₪ חזרה.

מאז החל לפעול בית הדין, התקיימו בו דיונים רבים וב”ה זכו הדיינים להרבות שלום ואחווה בעיר, כאשר במקרים רבים בטרם יקבלו החלטה ע”פ דעת תורה, משתדלים הדיינים לדבר על לב הצדדים שיגיעו לפשרה. מה שאכן קורה לא אחת בפועל.