איגוד רבני השכונות

בלשכת רב עיר ובחסותו, מתקיימת פעילות “איגוד רבני הקהילות”, במסגרתה מתכנסים רבני השכונות והקהילות ומעלים לדיון נושאים שעל הפרק. כגון חיזוק בעניינים שונים, שבת, כשרות, צניעות, קדושת העיר, אחדות וחסד ועוד.

בכינוסים מתקבלות לא אחת החלטות חשובות ומהותיות שמיושמות לאחר מכן ע”י הרבנים בקהילותיהם.

איגוד הקהילות הוקם על מנת לקדם ולהגביר את העשייה התורנית באלעד, באמצעות רבני הקהילות שליט”א וכן ע”י נציגיהם הגבאים ואישי הציבור. מאז הוקם האיגוד טופלו וקודמו על ידו מספר נושאים חשובים לרווחת הציבור כולו. הצלחת המהלכים הובילה להגברת תדירות הכינוסים הנערכים אחת לחודש ובמקרי הצורך אף לעתים תכופות יותר, ובהם מועלים הנושאים הטעונים טיפול.

הרבנים מקבלים סעד מלשכת רב העיר בתחומים שונים ובמקרים רבים, מעצם העלאת הבעיות המשותפות ביחד, מוצאים פתרונות הולמים.