רב העיר ונשיא המוסדות

בשנת תשנ”ז נקרא הגאון רבי מרדכי מלכא ע”י גדולי ישראל שליט”א, לכהן פאר כרב העיר אלעד. במעמד ההכתרה השתתפו גדולי רבני ישראל מכל החוגים והעדות, שבמעמד אחדות מרגש מינו את הגר”מ מלכא כמרא דאתרא באלעד.

מאז ועד היום מלווה הגר”מ מלכא את בנייתה, התפתחותה ושגשוגה של העיר. עוד כשהייתה מקום קטן ונידח, ששבילי עפר הובילו אליה, ועד שהפכה לעיר ואם בישראל – תמיד נמצא הרב במרכז העשייה הרוחנית ומסייע בכל כוחו ומרצו למען התושבים שבאו לגור בעיר של תורה ואיכות חיים.

מטבע הדברים, בתחילת הדרך היה צורך לדאוג לפרטים רבים, שלא היה מי שיטפל בהם ורב העיר לקח על עצמו לדאוג לכך, למרות שבאופן רשמי זה לא הוגדר כחלק מתפקידו.

כך היה כשזיהה את הצורך של המשפחות הראשונות שהגיעו לעיר, שחיפשו נואשות מקום לימוד לילדיהם. כך גם עם האברכים שנאלצו להיטלטל אל מחוץ לעיר כדי ללמוד בכולל. שלא לדבר על אוזן קשבת, פעילות חסד וגמ”ח ועוד פעילויות רבות שרב העיר נטל על שכמו ופעל והפעיל אחרים כדי שאלעד תהיה לעיר שראוי וניתן להתגורר בה.

במשך השנים הפעילות הלכה והתבססה והפכה לאבן מאבני העיר בדמות מוסדות “אור המלך” המאגדים תחתם גני ילדים, תלמודי תורה ובתי יעקב, ישיבה וכוללים. וכן ארגוני חסד וצדקה. זאת מלבד הפעילות הענפה בתחום שירותי הדת הניתנים ע”י לשכת רב העיר.

מתוקף תפקידו כרב העיר, מתקיימות בלשכת הרב פגישות שוטפות בעניינים ציבוריים ועירוניים כדי לדון ולקבל החלטות בנושאים העומדים על הפרק ונוגעים לאופייה, צביונה, תדמיתה ומהותה של העיר.

ראשי וקברניטי העיר מרבים להתייעץ עם רב העיר בכל הקשור לנושאים ציבוריים, דוגמת: עמידה על שמירת קדושת השבת, חומות הצניעות והטהרה, חינוך ועוד. חברי עירייה, ראשי ועסקני הקהילות מגיעים אל הרב כדי לקבל עצה, הדרכה, הכוונה וברכה לקראת יישום מהלכים שונים.