מענקים וחלוקות בחגים

לקראת החגים ובנוסף לחלוקת המוצרים לאורך השנה, מקיים “מפעל החסד” חלוקת תלושי קנייה ומענקים כספיים למאות משפחות נזקקות ברחבי העיר כולה. החלוקה מתבצעת במבצעי “קמחא דפסחא” לקראת פסח, “מתנות לאביונים” לקראת פורים, וכן פרוייקט “שנה טובה ומתוקה” לקראת חגי תשרי, פרוייקט “בית חם” בחורף ועוד, סביב מעגל השנה.