כולל אברכים לקח טוב

עם תחילת אכלוס העיר אלעד התברר, כי כל האברכים המתגוררים בה עוזבים את אלעד מדי בוקר ושבים אליה בערב.

זאת, בהעדר מסגרות לימוד הולמות. הן מהבחינה התורנית, ובמקביל, בשל הקושי הרב בהקמת מוסד תורני המצריך חלוקת מלגות חודשיות, על אף שבחלקן מתבססות הן על תקציבים ממשלתיים. עם זאת, מי שאיננו בעל ניסיון בעמידה מול מוסדות ממשלתיים וגורמים מתקצבים, ימצא את עצמו עד מהרה טובע בסבך הבירוקרטיה והסחבת הרשמית.

אלא שלא איש כמרא דאתרא, הגאון רבי מרדכי מלכה שליט”א, יירתע.

הוא, שעמד בימים ההם בראש כולל בגבעת שמואל, החליט ליטול על עצמו את המשימה הקשה, ולייסד את כולל האברכים הראשון.

הרב שליט”א, שקד על תוכנית לימודים אישית לכל אברך, כך שלאחר שש שנות לימוד ומבחני הסמכה יוכתר כמורה הוראה בישראל.

עד מהרה, הצטרפו למסגרת זו, הפועלת בבית המדרש המרכזי ‘לקח טוב’ שברחוב שמאי, עשרות לומדים שתורתם אומנותם והוא נהפך לכולל הגדול והמרכזי בעיר.