s-01

חדשות

חנוכת בית המדרש “חזון יוסף” ע”ש מרן זצוקלל”ה

כ״ב בטבת ה׳תשע״ד

תכונה רבה נרשמת בימים אלו בעיר אלעד לקראת חנוכת בית המדרש “חזון יוסף” על שם מורינו ורבינו עטרת ראשינו מרן רבי עובדיה יוסף זצוק”ל, בית המדרש הינו נדבך חדש שנחנך בישיבה הקטנה “אורחות יהודה”, בית המדרש יחנך על ידי בנו …

הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת “ארחות יהודה” לע”נ ר’ רפאל מלכא ז”ל וקריאת שם להיכל הישיבה – “היכל אברהם” על שם הילד אברהם נחום דור ז”ל

כ״ב בכסלו ה׳תשע״ג

מפגן אדיר של כבוד התורה ועמליה ע”י גדולי ומאורי הדור שליט”א מכל העדות והחוגים, בשמחה עילאית ומיוחדת שטרם ידעה כמותה העיר “אלעד”, בישיבה לצעירים “ארחות יהודה” בנשיאות המרא דאתרא הגאון רבי מרדכי מלכא שליט”א, ובראשות ראש הישיבה הרה”ג רבי יהודה …

כך מתכוננים בישיבת “אורחות יהודה” לקראת חג מתן תורה

כ״ג בסיון ה׳תשע״ב

תלמידי ישיבת “אורחות יהודה” ביקרו בבתי גדולי הדור וקיבלו את ברכתם • כמו כן קיימו תפילה בבית החיים פוניבז’ בבני ברק במסגרת ההכנות לחג מתן תורה, יצאו תלמידי ישיבת “אורחות יהודה” שבנשיאות המרא דאתרא הגאון רבי מרדכי מלכא שליט”א, יחד עם …