ישיבת אורחות יהודה

הישיבה הקטנה ‘אורחות יהודה’, נוצקה כאבן יסוד תורנית למסיימי חוק תלמודם בת”תים השונים באלעד. הישיבה הנותנת דגש מיוחד על התעלות בתורה ויראת שמים תוך סדרי לימוד ייחודיים, קנתה לה כבר מהמחזורים הראשונים שהפיקה, שם של כבוד בעולם הישיבות.

במהלך שנות לימודיהם בישיבה זוכים תלמידיה לעבור בסדרי ה’עיון’ על מסכתות מסדרי נזיקין ונשים, עם שיעורים הנמסרים בבהירות מידי יום, כדי להקנות להם את דרך הלימוד הישיבתית.
כמו כן, זוכים תלמידי הישיבה, על פי עצתו של המרא דאתרא, הגר”מ מלכה שהישיבה עומדת תחת נשיאותו הרמה, ללמוד ולרכוש ידע מקיף במסכתות סדר מועד על כל הלכותיהם, עם שולחן ערוך ונושאי כליו, ועד לפוסקים האחרונים.

תוכנית הלימודים שאף היתה לעיניהם של גדולי ומאורי הדור זכתה בברכתם הנלהבת, ומידי שבוע, עוברים התלמידים בהצלחה את כור המבחן, הנועד לסכם ולהחדיר במוחם את החומר הנלמד.

צביונם של בני הישיבה, כבני תורה ובני ישיבה של ממש, המתבטאת הן בעולמם הפנימי העשיר, והן בהופעתם והליכותיהם, יצקו דמויות של ממש לבחורי החמד, בוגרי הישיבה הקטנה.

כבר מימי סיום המחזור הראשון ממשיכים בוגרי ישיבת ‘אורחות יהודה’ את חוק תלמודם בישיבות הגדולות החשובות בארץ, שראשיהם מציינים לשבח את המטען הרוחני אותו רכשו בישיבה הקטנה.