ישיבה גדולה (בתכנון)

הנדבך היחיד שעדיין נמצא בהקמה היא הישיבה הגדולה, ברחוב הלל באלעד שוכן לו שטח הישיבה הגדולה העתידית, שטח של 3 דונם.

כל המעוניין לתרום לקרן מקדש מעט – 1100$ למ”ר.