s-04

חדשות

הכיני לך צידה…

כ״ג בסיון ה׳תשע״ב

בבית יעקב “פרי תואר” לבנות אברכים, חגגו מסיבת בת מצווה למחזור הראשון של בנות כיתה ו’ מסיבת בת מצווה ייחודית התקיימה בבית יעקב “פרי תואר” באלעד, המיועד לבנות אברכים ופועל ע”י רשת “אור המלך” בנשיאות המרא דאתרא הגר”מ מלכא שליט”א. …