בית יעקב פרי תואר

במקביל לתלמודי התורה לבנים, מפעילה עמותת “אור המלך” מסגרות חינוכיות לבנות, כשהראשונה שבהן היא בית הספר “בית יעקב פרי תואר”. למרות שבית הספר נימנה על מוסדות החינוך הצעירים בעיר והוא פועל במבנים יבילים, העבודה החינוכית הענפה בין כתליו דומה להפליא לזו של בתי הספר “בית יעקב” הותיקים, כשגולת הכותרת היא שיתוף פעולה פורה של הצוות החינוכי עם ההורים.

בית הספר היסודי שנוסד לפני ארבע שנים, נמצא כיום בשנות הצמיחה שלו. על שש כיתותיו נמנות כ- 150 תלמידות המתחנכות תחת מניין מורות ומחנכות.

אוכלוסיית התלמידות מורכבת מרקע תורני איכותי, בנות למשפחות אברכים ובני תורה – כאשר במקביל צוות ההוראה מורכב ממורות יראות שמים, מקצועיות, בעלות ניסיון רב בהוראה ובחינוך, הזוכות להשקעה מסורה ופרטנית בכל תחומי החינוך והלימוד, התוכני וההעשרתי.

מאמצי הצוות ניכרים בהשראת אווירה נעימה, אוהבת, מכבדת ומתעניינת היוצרת יחד אקלים נעים ומיוחד בתחושה של משפחתיות מלוכדת.

על כל אלו מנצחת מנהלת חינוכית בעלת ניסיון רב בחינוך ובהוראה ויועצת חינוכית – בעלת גישה חינוכית ונועם הליכות תוך עבודה מסורה ועקבית להצמחת ביה”ס ולהמשך תנופת עשייה חינוכית עם מצוינות לימודית.