חנוכת בית המדרש “חזון יוסף” ע”ש מרן זצוקלל”ה

תכונה רבה נרשמת בימים אלו בעיר אלעד לקראת חנוכת בית המדרש “חזון יוסף” על שם מורינו ורבינו עטרת ראשינו מרן רבי עובדיה יוסף זצוק”ל, בית המדרש הינו נדבך חדש שנחנך בישיבה הקטנה “אורחות יהודה”, בית המדרש יחנך על ידי בנו ממשיך דרכו הראשל”צ רבי יצחק יוסף שליט”א, מורינו נשיא הישיבה ומרא דאתרא דאלעד הגאון רבי מרדכי מלכא שליט”א, מרא דאתרא דרמת השרון הגאון רבי יעקב אידלשטיין שליט”א, מורינו ראש הישיבה הגאון ר’ יהודה ניימן שליט”א, יו”ר תנועת ש”ס הרב אריה דרעי הי”ו.

חנוכת בית המדרש תתקיים ביום א’ כו’ בטבת (29.12.13) ברחוב הריף 33, אלעד

הזמנה לחנוכת בית המדרש