כנס יפו לפריסת משנתו לשלום של מרן הגר”ע יוסף זצוק”ל

כנס יפו מיסודו של ארגון האיחוד האירופי EU קיים כנס בעיר אלעד לזכרו ולפריסת משנתו ההלכתית לשלום בין העמים של מרן הראשל”צ הגר”ע יוסף זצוק”ל,בכנס השתתפו רב העיר אלעד הגר”מ מלכא שליט”אהרב אריה דרעי יו”ר מפלגת ש”ס העולמית ושלוחו של מרן, קונסול ראשון באיחוד האירופי מר מרק גאגאל, רב התוכנית בישראל הרב שם טוב מנחם , הרב יעקב מרגי ח”כ מטעם מפלגת ש”ס, הרב צוריאל קריספל יו”ר מפלגת ש”ס בעיר אלעד וכן רבני ומשתתפי התוכנית מטעם האיחוד האירופי.

כנס יפו באלעד 2013

הגר”מ מלכא דיבר בפני הנוכחים ופרס את משנתו ההלכתית בדבר הצורך בשלום בין שני העמים וחיבר את דבריו לפרשת השבוע בה מסופר על הסכם השלום שנעשה בין לבן ויעקב ובהסכם מודגש כי לאחר שהעמידו את גל האבנים ואת המצבה “בגלעד” עליה כרתו את ברית השלום שאגב זהו סוף גבול ארץ ישראל התנכ”י ושם נאמר (בראשית פרק ל”א פסוק נב’) “אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה ואם אתה לא תעבור אלי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה” מדוע הוכפל הלשון בהסכם אם לא אעבור אליך, ואם אתה לא תעבור? מכיוון שההסכם הוא דו סיטרי והמחויבות היא משני הצדדים, שאם לבן לא יעבור את הגל הזה לרעה על יעקב ויוצאי חלציו שאז יעקב מתחייב כנגד שגם הוא לא יעבור לרעה, אולם בהפרת ההסכם על ידי אחד הצדדים אין הסכם זה מחייב, ומצינו (במדבר פרק כב’) שבלעם נכדו של לבן הפר את ההסכם פעם ראשונה כאשר עבר לרעה ליעקב, ופעם נוספת נעשתה הפרה של ההסכם על ידי כושן רשעתים נינו של לבן כמסופר בנביא (שופטים פרק ג’ פסוק ז’) ואילך.

הגר"מ מלכא נושא דברים

וכאשר הלך יואב בן צוריה בשליחות דוד המלך להלחם עם ארם פנו אליו בטענה תושבי המקום הרי יש הסכם של סבותינו שלא לעבור את הגל ואת המצבה ומדוע הנך מגיע להלחם בנו, ועל כך כינס דוד המלך את הסנהדרין לדון האם יש לנו מחויבות לעמוד בהסכם, ופסקו מכיוון שהסכם הופר פעמיים על ידי נכדו ונינו של לבן הרי שהסכם זה בטל ואינו מחייב ולזאת נלחם יואב עם ארם נהריים.

עוד הוסיף הגר”מ מלכא כי מאז ומתמיד גדולי ישראל היו שוחרי שלום כמאמר חז”ל תלמידי חכמים אוהבים שלום ומרבים שלום בעולם ואף אהבת הבריות ומקדימים שלום לכל אדם בלי הבדל של גזע עדה או לאום. ומעשה שהיה עם מרן הרב עובדיה זצוק”ל כאשר התפללתי איתו בסמוך לפטירתו היה מרותק לכסא ואינו יכול לקום וגם לא הרגיש טוב ועלינו קומץ קטן לחדרו בבית בכדי להתפלל איתו, ולאחר התפילה הרב אריה דרעי סיפר למרן זצוק”ל כי פירסמו בחדשות ששיחררו את נשיא מצרים לשעבר חוסני מובארק, הרב מאוד שמח וביקש למסור לו בשמו את ברכותיו ואיחוליו בהדגישו כי הוא היה אוהב שלום. הדבר כל כך הדהים אותנו לראות את הרב במצבו הקשה ולמרות הכל אהבת כלל הבריות  גם אם הוא מאומה אחרת בוקעת מליבו.

מכאן אנו למדים שלמען שלום בין שני העמים צריך את הרצון האמיתי ובלבד ששני הצדדים יעמדו במחויבות ההסכמים ובזה יבוא השלום לעולם.

הרב אריה דרעי-יו”ר מפלגת ש”ס העולמית פרס בפני המשתתפים את משנתו ההלכתית של מרן בנושא השלום, ויתור על חלק מאדמת ישראל למען השלום, מתי מותר ומה התנאים לכך, והביא בדבריו את פסק ההלכה הידוע של מרן זצוק”ל בהסכם עם מצרים.

הרב אריה דרעי

כמו כן הרחיב בדבריו בדבר הצורך בחיים משותפים בין שני העמים מתוך הערכה וכבוד של כל צד והדת הנהוגה אצליהם ומתוך כך אפשר להגיע לשלום אמיתי בין שני העמים, וסיפר על תקופת היותו מנכ”ל משרד הפנים כי החל בתהליך של שיפור התשתיות, החינוך והזרמת תקציבים לרשויות הערביות וזה נבע מתוך אפליה שהיתה קיימת בין המגזר היהודי למגזר הערבי ומי שמחפש וחותר לחיים בשלום צריך לכבד האחד את השני.