s-03

ראש העיר עקב מקרוב אחר מצבם של התלמידים “שנפצעו ברעידת האדמה”

במסגרת תרגיל ארצי שנערך במוסדות החינוך להתגוננות בזמן רעידת אדמה, השתתפו ראש העיר אלעד ונציגי פיקוד העורף בזמן אמת בפינוי התלמידים בת”ת “דרך המלך”

במוסדות החינוך באלעד, כמו בכל המוסדות ברחבי הארץ, נערך ע”י פיקוד העורף, תרגיל להתגוננות והתנהלות במקרה של רעידה אדמה ח”ו.

מבין כלל המוסדות, נבחר ת”ת “דרך המלך” להיות המקום המייצג בעיר, בו נכחו במהלך התרגיל נציגי פיקוד העורף, ראש העיר הרב יצחק עידן ונציגי מחלקות ביטחון וחינוך בעירייה.

האורחים עקבו מקרוב אחר הליך התפנות התלמידים למרחבים הפתוחים שמיועדים לכך לשעת אמת. ראש העיר התעניין במצבם של “הפצועים” שנישאו באלונקה ע”י תלמידי הכיתות הגדולות, הנוטלים חלק בהגדרות תפקיד שונות בעת תרגיל, ובשעת חרום חלילה.

בסיכום התרגיל, ציינו נציגי פיקוד העורף לשבח את התנהלות צוות הת”ת והתלמידים ואמרו, כי נוכחו לדעת שהמערכת מתורגלת היטב ומוכנה לשעת חרום. “ראינו כאן היום תפקוד למופת וסנכרון בין כלל הגורמים ונושאי התפקידים השונים בשעת חרום”, אמר נציג פיקוד העורף.

ראש העיר הרב יצחק עידן, שיבח את מנהל הת”ת הרב ישי יזדי ואמר, כי זו לא הפעם הראשונה שת”ת “דרך המלך” נבחר כמקום מייצג במסגרת תרגילי ביטחון, כמו גם בנושאים נוספים. “הדבר מוכיח על מקצועיות ההנהלה והצוות ועל מערכת נפלאה שמהווה דוגמה ומודל ממנו באים ללמוד”, סיכם ראש העיר.