s-03

מרבין בשמחה

תלמידי ת”ת “דרך המלך” באלעד שע”י מוסדות “אור המלך” בנשיאות המרא דאתרא הגאון רבי מרדכי מלכא שליט”א, זכו לקיים בהידור רב את “משנכנס אדר מרבין בשמחה”. ביום שישי א’ דראש חודש, הפתיע מנהל הת”ת הרב ישי יזדי את התלמידים, והזמין אותם לאולם האירועים העירוני הסמוך לת”ת, למסיבת ראש חודש.

באולם המתין לילדים השחקן המוכשר, ר’ עופר הלוי, שריתק את הילדים כדרכו בהצגה משעשעת, שהייתה שזורה במסרים חינוכיים על קיום מצוות ואהבת הזולת.

הילדים נהנו מכל רגע ולקחו אתם מטען של שמחה והנאה כיאה לחודש אדר.