s-03

המנהלים שבאו ללמוד וללמד

מנהלי תלמודי תורה מרחבי הארץ הגיעו לת”ת “דרך המלך” באלעד, ולמדו על יישום פרויקט חינוכי של קרן וולפסון

מנהלי תלמודי תורה מרחבי הארץ, מלווים בנציגי קרן וולפסון – הגיעו לסיור מקצועי בת”ת “דרך המלך” באלעד, שע”י מוסדות “אור המלך” בנשיאות המרא דאתרא הגאון רבי מרדכי מלכא שליט”א. המנהלים הגיעו כדי ללמוד ולהתרשם מקרוב מיישום פרויקט ייחודי של קרן וולפסון.

מדובר בתוכנית המופעלת מטעם ארגון “שלבים” שע”י קרן וולפסון, במסגרתה ניתן לילדים העומדים בקריטריונים, מכלול פעילויות לימודיות במטרה לסייע בקידומם. הסל כולל: יועצים חינוכיים, שירותים פרא רפואיים, הוראה מתקנת, חונכים, הדרכת מלמדים ועוד. העיקרון הוא לתת רשת כללית של סיוע גם לילדים ולצוות ההוראה וגם להורים.

ת”ת “דרך המלך” נמנה על אלה שזכו להפעיל את השירות מטעם הארגון במסגרת החינוכית שלהם, וב”ה זוכה לתגובות נלהבות על ההצלחה ביישום התוכנית. אנשי הקרן ביקשו להדגים למנהלים ממוסדות אחרים כיצד יש להפעיל את התוכנית, ולשם כך התקיים הסיור הלימודי בו השתתפו מנהלי ת”תים מבני ברק, ביתר עילית וחולון.

מנהל ארגון “שלבים” הרב אילן קוסמן, הציג את “דרך המלך” כמקום בו מיישמים מודל מוצלח של הפעילות שנעשית בצורה הנכונה בשילוב הצוות, הילדים וההורים, תוך יצירת אינטראקציה נכונה. במפגש השתתפו גם, הגב’ אסתר אטיאס, מפקחת ברשת מעיין החינוך התורני המלווה את הפרויקט וכן נציגת הקרן הגב’ ורד בכר.

המנהלים ונציגי הקרן שהתרשמו ממה שראו, ציינו לשבח את מנהל ת”ת “דרך המלך” הרב ישי יזדי, שמניסיונו החינוכי המקצועי ידע איך להוביל את יישום התוכנית בהצלחה ולהוביל את התלמידים להישגים.