תרומות

לתרומות למוסדות אור המלך לחץ

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

טלפון: 073-2445555